velikost textu

Nástěnné malby v kostele svatého Jakuba Většího v Libiši

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nástěnné malby v kostele svatého Jakuba Většího v Libiši
Název v angličtině:
The Mural Paintings in the Church of St. James the Greater in Libis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Valerie Dvořáková
Vedoucí:
PhDr. Jana Hana Hlaváčková
Oponent:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Id práce:
122889
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DUM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Libiš. Nástěnné malířství. Středověké umění. Sibyla. Fragmenty maleb.
Klíčová slova v angličtině:
Libis. Mural Painting. Medieval Art. Sibyl. Fragment of Paintings.
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá souborem středověkých nástěnných maleb v kostele sv. Jakuba Většího v Libiši. Zabývá se dnes dochovanými malbami, které podrobně popisuje, vysvětluje a srovnává s analogickými díly. Pozornost ale poprvé věnuje také fragmentům původních maleb. Hlouběji se zabývá nejasnou datací některých výjevů a zvažuje relevanci údajů, podle kterých byly dosud datovány. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis focuses on the complex of medieval mural paintings in the church of St. James the Greater in Libis. It concerns the extant paintings, which are described, explained and compared to analogical works. The thesis turns its attention also to fragments of original paintings for the first time. It deeply touches the uncertain datation of some scenes and considers relevance of the sources, which have served for the datation until today. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Valerie Dvořáková 710 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Valerie Dvořáková 14.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Valerie Dvořáková 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Valerie Dvořáková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Hana Hlaváčková 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB