velikost textu

Vojtěch Preissig a typografie jeho doby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vojtěch Preissig a typografie jeho doby
Název v angličtině:
Vojtěch Preissig and typography of his time
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Hošková
Vedoucí:
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Oponent:
PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D.
Id práce:
122822
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vojtěch Preissig, typografie, knižní úprava, původní české moderní písmo
Klíčová slova v angličtině:
Vojtěch Preissig, typografy, book design, original Czech modern font
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zaměřuje na obnovu typografie od 90. let 19. století, zhruba do poloviny 20. století. Zvláštní pozornost je v této práci věnována typografické tvorbě Vojtěcha Preissiga a jeho tvorbě českého původního písma typografického. V návaznosti na Preissigův odkaz pak práce sleduje typografickou tvorbu několika jeho současníků, především Jaroslava Bendy a Karla Dyrynka. Práce tak vytváří přehlednou studii poukazující na celkovou situaci české typografie v daném období.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is focused on the restoration of typography from the 1890s to the first half of the 20th century. Special attention is paid to the Vojtěch Preissigs typograhy and his work on the original Czech typography font. Following the legacy of Vojtěch Pressig is the typography work of some of his contemporaries also included in this thesis, especially work of Jaroslav Benda and Karel Dyrynk. This thesis creates a summary of the overall situation of the Czech typography within a given period.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Hošková 5.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Hošková 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Hošková 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 23 kB