velikost textu

Apoptóza a proliferace v nádorových buněčných liniích: Radiační a medikamentózní ovlivnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Apoptóza a proliferace v nádorových buněčných liniích: Radiační a medikamentózní ovlivnění
Název v angličtině:
Apoptosis and prliferation in tumor cell lines: radiation and pharmacological treatment
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Aleš Tichý, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.
prof. MUDr. Friedo Zoelzer, Ph.D.
Konzultant:
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Id práce:
122763
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav lékařské biochemie (15-180)
Program studia:
Lékařská chemie a biochemie (P5120)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aleš Tichý, Ph.D. 9.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aleš Tichý, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aleš Tichý, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Aleš Tichý, Ph.D. 1000 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Friedo Zoelzer, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 78 kB