velikost textu

Magnetická rezonance v diagnostice onemocnění myokardu. Hodnocení viability myokardu a srovnání s jednofotonovou emisní tomografií.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Magnetická rezonance v diagnostice onemocnění myokardu. Hodnocení viability myokardu a srovnání s jednofotonovou emisní tomografií.
Název v angličtině:
Magnetic Resonance in the Diagnostics of Myocardial Involvement. Assessment of Myocardial Viability and Comparison with Single-photon Emission Tomography
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Ludovít Klzo
Školitel:
prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
Id práce:
122762
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Radiologická klinika (15-531)
Program studia:
Radiologie (P5146)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Ludovít Klzo 4.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Ludovít Klzo 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Ludovít Klzo 64 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Ludovít Klzo 1.84 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB