velikost textu

Hodnocení angiogeneze u chronické lymfocytární leukémie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení angiogeneze u chronické lymfocytární leukémie
Název v angličtině:
The assessment of angiogenesis in chronic lymfocytic leukemia
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Id práce:
122761
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra interních oborů (15-400)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. 6.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. 1.25 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 164 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 52 kB