velikost textu

Intersticiální mikrodialýza v kardiochirurgii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Intersticiální mikrodialýza v kardiochirurgii
Název v angličtině:
Interstitial micro-dialysis in surgery of heart
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Marek Pojar, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Jan Černý, CSc.
prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc.
Konzultant:
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
Id práce:
122758
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra chirurgie (15-440)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Marek Pojar, Ph.D. 6.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Marek Pojar, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Marek Pojar, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Marek Pojar, Ph.D. 1.82 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jan Černý, CSc. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 37 kB