velikost textu

Test na nakloněné rovině u pacientů s permanentní fibrilací síní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Test na nakloněné rovině u pacientů s permanentní fibrilací síní
Název v angličtině:
Tilt-up test in patient with permanent artrial fibrilation
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Miroslava Laníková, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.
MUDr. Jan Bytešník, CSc.
Id práce:
122757
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra interních oborů (15-400)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Miroslava Laníková, Ph.D. 6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Miroslava Laníková, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Miroslava Laníková, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Miroslava Laníková, Ph.D. 1.76 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jan Bytešník, CSc. 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 148 kB