velikost textu

Studium změn antioxidační rovnováhy v hepatocytech po působení xenobiotiky in vitro

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium změn antioxidační rovnováhy v hepatocytech po působení xenobiotiky in vitro
Název v angličtině:
Evaluation of the changes in antioxidant balance of hepatocytes treated with xenobitics in vitro
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
Oponenti:
prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.
Id práce:
122756
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav fyziologie (15-130)
Program studia:
Fyziologie a patologická fyziologie (P5113)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. 6.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. 1.46 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc. 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 63 kB