text size

Soběslav Pinkas, český malíř (1827 - 1901)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Soběslav Pinkas, český malíř (1827 - 1901)
Titile (in english):
Soběslav Pinkas, czech painter (1827 - 1901)
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Kristýna Brožová
Supervisor:
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Opponent:
Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D.
Thesis Id:
122627
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Art History (21-UDU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (N8109)
Study branch:
History of Art (DUM)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
18/09/2012
Defence result:
Excellent
Publication of the thesis:
Attachment(s) of the thesis was(were) excluded from public domain.
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Hippolyt Soběslav Pinkas, 19. století, realismus
Keywords:
Hippolyt Soběslav Pinkas, 19th Century, realism
Abstract (in czech):
Abstrakt Cílem diplomová práce je monografické zpracování života a díla Soběslava Pinkase (1827-1901), jednoho z nejdůležitějších představitelů české realistické malby. Na základě historického pozadí je představen Pinkasův osobní vývoj, který vedl k rozhodnutí stát se umělcem. Pinkas se ještě jako student práv zapojil do revolučního dění v roce 1848 a o rok později se stal ilustrátorem Šotka. Žádost po demokracii v politické a sociální oblasti mu postupně otevřela cestu k novému umění. Studium na Akademii v Praze a poté v Mnichově neodpovídalo jeho představám, a proto se zapsal do soukromého ateliéru Johanna Baptisty Berdellého. Po krátkém pobytu v Praze odjel jako jeden z prvních českých umělců studovat do Paříže, kde se stal žákem Thomase Couturea. Pobyt ve vesnici Marlotte a setkání s dílem Jeana-Françoise Milleta mu otevřelo novou oblast námětů a výtvarného podání. Přijetí moderní francouzské malby se nesetkalo v Čechách s pochopení, což může být jeden z důvodů, proč se po návratu do vlasti přestal věnovat v malbě. Stal se učitelem kreslení na Vyšší dívčí škole, byl členem Umělecké besedy, zasedal v soutěžních komisích na výzdobu Národního divadla a především se prostřednictvím Alliance française věnoval propagaci česko-francouzských vztahů. Tato práce rovněž zahrnuje katalog umělcových děl.
Abstract:
English Abstract The goal of my master thesis is to present a comprehensive study of the life and work of Sobeslav Pinkas (1927 – 1901), one of the most important Czech realistic painters. Painter’s personal and artistic development is introduced in the wider historical context to allow us to understand why he had decided to become a painter. In 1948 Pinkas, as a young student of law, joined the armed revolution and personally attended the riots. Later he became a caricaturist for the Sotek magazine. His craving for democracy in the political life was mirrored in his attempts to find a new way of artistic expression. Neither the Academy in Prague nor the one in Mnichov could stand up to his expectations, and he consequently chooses Johann Baptist Berdelle as his personal teacher. Later, following a short Prague intermezzo, he, as one of the first Czech artist, leaves for Paris, where he studies under the guidance of Thomas Couture. Later on he discovers the work of Jean-François Millet and is heavily influenced by it. His conversion to the modern style of French painting wasn’t received in Prague with much enthusiasm, which may be one of the reasons why he gradually, after his return to his homeland, stops painting. He became a drawing teacher at girls’ secondary school; apart from that, he was a member of Artists’ Committee and several other committees and the President of Alliance Francaise. As a part of the thesis, I’ve created a catalogue of the artist’s work.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Kristýna Brožová 845 kB
Download Attachment to the thesis Mgr. Kristýna Brožová 8.49 MB
Download Abstract in czech Mgr. Kristýna Brožová 81 kB
Download Abstract in english Mgr. Kristýna Brožová 70 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 37 kB
Download Opponent's review Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D. 48 kB
Download Defence's report 16 kB