velikost textu

Využití powerpointových prezentací v hodinách HV

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití powerpointových prezentací v hodinách HV
Název v angličtině:
Using of Powerpoint´s Presentation in Music Education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jolana Moravcová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Oponent:
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Id práce:
122609
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — německý jazyk (N NJ-HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
PowerPoint, prezentace, ICT, integrace, vizualizace, hudební výchova, interdisciplinární komunikace
Klíčová slova v angličtině:
PowerPoint, presentation, ICT, visualisation, integration, music class, interdisciplinary communication
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá využitím powerpointových prezentací v hodinách hudební výchovy z pohledu učitele, na 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií v České republice. Teoretická část pojednává o zavádění informačních a komunikačních technologií (ICT) do škol, důležitosti a využití interdisciplinárních vztahů ve výuce při používání ICT a o vizualizaci, jakožto o jednom z úspěšných moderních trendů v pedagogice, spojeném právě s novými technologiemi. Část praktickou tvoří modelové příklady powerpointových prezentací, vytvořené na základě vybraného učiva z učebnic pro 2. stupeň ZŠ a SŠ s návrhy na praktické využití v hodině hudební výchovy. Součástí práce jsou vytvořené powerpointové prezentace na DVD. klíčová slova: PowerPoint, prezentace, ICT, integrace, vizualizace, hudební výchova, interdisciplinární komunikace
Abstract v angličtině:
Summary The master´s thesis is about the using of PowerPoint presentations in music teaching from the viewpoint of the teacher at lower secondary schools in the Czech Republic. The theoretical part deals with implementation of ICT into schools, the importance and usage of interdisciplinary relations in tuition using ICT and about visualization as one of the successful modern trends in pedagogy linked with new technologies. In the practical part are examples of PowerPoint presentations made on the basis of curriculum selected from class-books for secondary school with proposals for practical use in music class. As a part of this thesis is the DVD with the created PowerPoint presentations. Key words: PowerPoint, presentation, ICT, visualisation, music class, interdisciplinary communication
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jolana Moravcová 3.31 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jolana Moravcová 794.76 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Mgr. Jolana Moravcová 272.83 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Mgr. Jolana Moravcová 668.55 MB
Stáhnout Příloha k práci 4 Mgr. Jolana Moravcová 891.15 MB
Stáhnout Příloha k práci 5 Mgr. Jolana Moravcová 681.47 MB
Stáhnout Příloha k práci 6 Mgr. Jolana Moravcová 218.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jolana Moravcová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jolana Moravcová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 25 kB