velikost textu

Inštitút ius cogens v medzinárodnom práve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inštitút ius cogens v medzinárodnom práve
Název v češtině:
Institut ius cogens v mezinárodním právu
Název v angličtině:
Concept of Jus Cogens in International Law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Michaela Sýkorová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Oponenti:
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
JUDr. Petr Válek, LL.M., Ph.D.
Id práce:
122520
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo (MEZINAR)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
kogentné normy, ius cogens, záväzky erga omnes, medzinárodný verejný poriadok, normatívna hierarchia, normatívny konflikt, článok 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, nulitnosť medzinárodných zmlúv
Klíčová slova v angličtině:
peremptory norms, jus cogens, obligations of erga omnes, international public order, normative hierarchy, conflict of norms, Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, voidness of international treaties
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michaela Sýkorová, Ph.D. 2.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michaela Sýkorová, Ph.D. 474 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michaela Sýkorová, Ph.D. 462 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 493 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Válek, LL.M., Ph.D. 260 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 128 kB