velikost textu

Diffractive Dijet Production with Leading Proton in ep Collisions at HERA.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diffractive Dijet Production with Leading Proton in ep Collisions at HERA.
Název v češtině:
Studium produkce dijetů v difračních interakcích na HERA
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Radek Žlebčík
Školitel:
RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
Oponenti:
prof. Jiří Chýla, CSc.
Dr. Sergey Levonian
Konzultant:
RNDr. Karel Černý, Ph.D.
Id práce:
122499
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Subjaderná fyzika (4F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
ep interakce, fotoprodukce, dijety, faktorizace, difrakce, leading proton
Klíčová slova v angličtině:
ep interactions, photoproduction, dijets, factorisation, diffraction,leading proton
Abstrakt:
Tématem práce je měření účinného průřezu difrakční produkce dijetů v pozitron-protonových interakcích za použití detektoru H1 na urychlovači HERA. Difrakční interakce e+p → e+Xp jsou měřeny při těžištové energii 319 GeV, systém X obsahuje nejméně dva jety a proton je detekován v H1 spektrometru VFPS. Měření je realizováno ve fotoprodukčním režimu definovaném virtualitou fotonu Q2 < 2 GeV2 a v hlubokém nepružném rozptylu s 4 GeV2 < Q2 < 80 GeV2. Výsledky jsou srovnány s QCD výpočty vyššího řádu založenými na difrakčních partonových distribučních funkcích získaných z měření inkluzivního účinného přůřezu v difrakčním hluboce nepružném rozptylu. Platnost kolineární QCD faktorizace je testována s využitím naměřených účinných průřezů a jejich poměrů. 1
Abstract v angličtině:
The cross section of the diffractive process e+p → e+Xp is measured at a centre-of-mass energies of 319 GeV, where the system X contains at least two jets and the leading final state proton p is detected in the H1 Very Forward Proton Spectrometer. The measurement is performed in photoproduction defined by photon virtualities Q2 < 2 GeV2 and in deep-inelastic scattering with 4 GeV2 < Q2 < 80 GeV2. The results are compared to next-to-leading order QCD calculations based on diffractive parton distribution functions as extracted from measurements of inclusive cross sections in diffractive deep- inelastic scattering. A collinear QCD factorization theorem is tested against the measured cross sections and their ratios. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radek Žlebčík 4.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radek Žlebčík 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radek Žlebčík 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Alice Valkárová, DrSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Jiří Chýla, CSc. 388 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Sergey Levonian 473 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB