velikost textu

Celozemské soupisy a sčítání lidu do roku 1950 v kontextu zjišťování národnosti obyvatelstva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Celozemské soupisy a sčítání lidu do roku 1950 v kontextu zjišťování národnosti obyvatelstva
Název v angličtině:
Countrywide registries and Population Census till 1950 in context of Nationality Determination of the Citizens
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petra Berrová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponent:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Id práce:
12248
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petra Berrová 3.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petra Berrová 3.14 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petra Berrová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 20 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB