velikost textu

Taneční listy jako příklad kulturního časopisu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Taneční listy jako příklad kulturního časopisu
Název v češtině:
Taneční listy
Název v angličtině:
Dance magazine "Taneční listy" as an example of cultural magazine
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lucie Kocourková
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Id práce:
122431
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
26. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce se zabývá nastíněním základních etap vývoje české televizní žurnalistiky, s hlavním těžištěm v historii ústředního periodika odborné a publicistické činnosti - Tanečních listů. Oblastí taneční publicistiky jako samostatným fenoménem se zatím nikdo nezabýval. Pokouším se tedy toto téma nastolit a nabídnout na ně pohled jako na samostatnou složku novinářské tvorby, která stojí neprávem stranou zájmu, ačkoli má svá specifika a ucelenou historii. Tato předkládaná práce je rozšířením mé diplomové práce s názvem Taniční listy, obhájené v červnu 2009. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The thesis "Dance Magazine Tanecni listy as an Example of Cultural Magazine" deals with the forty years of the existence of specialized professional magazine Tanecnf listy and with a brief history of dance journalism, especially dance critique. Its history goes back to the 19th century. In the period between the two world wars, the genre was finally established, mostly due to the work of theorists E. Siblfk and J. Reimoser. The latter is considered a founder of Czech dance science and is important because of his several attempts to publish a regular dance magazine. Although there were several rather commercial dance magazines at that time run successfully, Reimoser wasn't successful until 1947 when he started to run the magazine Tanecni listy (until 1950). A new generation of dance journalists founded a new monthly with the same name Tanecni listy in 1963 and this title existed on the media market until 2003. The magazine dealt with all sorts of dance, as a performing art and as leisure activity as well: dance in the theatre, both classical and modem, pantomime, folk dances, amateur and professional dance sport etc. The magazine therefore serves as a source of the history of dance of the past circa 50 years. When this magazine ended in 2003 due to financial problems, dance journalists lost their publication platform. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Kocourková 79.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Kocourková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Kocourková 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 2.49 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 3.76 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.42 MB