velikost textu

Nepřímý účinek rámcových rozhodnutí v judikatuře Evropského soudního dvora a národních soudů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepřímý účinek rámcových rozhodnutí v judikatuře Evropského soudního dvora a národních soudů
Název v angličtině:
Indirect effect of frame decisions in the case law of the ECJ and national courts
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lucia Shepard
Vedoucí:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Id práce:
12235
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lucia Shepard 3.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lucia Shepard 2.82 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lucia Shepard 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 23 kB