velikost textu

Státní zastupitelství České republiky a Prokuratura Slovenské republiky ve srovnání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Státní zastupitelství České republiky a Prokuratura Slovenské republiky ve srovnání
Název v angličtině:
State prosecution of the Czech Republic and Prosecution of the Slovak Republic in comparison
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Milan Šimek
Oponenti:
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Id práce:
12231
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Milan Šimek 230 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Milan Šimek 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Milan Šimek 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D. 520 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 469 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB