velikost textu

Vyvlastnění a jiné omezení majetkového práva k nemovitostem ve správním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyvlastnění a jiné omezení majetkového práva k nemovitostem ve správním právu
Název v angličtině:
The expropriation and other restriction of property right in administrative law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Pavla Černá
Oponenti:
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Id práce:
122296
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vyvlastnění, vlastnictví
Klíčová slova v angličtině:
Expropriation, property
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce „Vyvlastnění a jiné omezení vlastnického práva k nemovitostem ve správním právu“ se zabývá právní úpravou institutů odnětí či omezení vlastnického práva v oboru správního práva. Práce pojednává na prvním místě o vyvlastění, o jeho současné právní úpravě v našem právním řádu i o úpravě, které předcházela. Je uvedena stručná charakteristika právní úpravy vyvlastnění ve slovenském a anglickém právu. Druhou částí práce je analýza právní úpravy dalších omezení plynoucích z norem správního práva, a to jak omezení plynoucích ze zákona, tak omezení vznikajících z rozhodnutí orgánů veřejné správy.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis „The expropriation and other restriction of property right in administrative law” deals with legislation of institutes of deprivation or restriction of property right in administrative law. The thesis concerns mostly with expropriation, with the current legislation and also with the legislation which preceded. A brief characteristic of the Slovak and English legislation was presented. The second part of the thesis is an analysis of other restriction based on the acts of administrative law, for both of restrictions based on the legislative acts and on administrative acts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Černá 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Černá 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Černá 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 694 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB