velikost textu

Sociálně-právní regulace prostituce ve vybraných zemích EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociálně-právní regulace prostituce ve vybraných zemích EU
Název v angličtině:
Social and legal regulation of prostitution in selected EU countries
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michaela Hájková
Oponenti:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Id práce:
122293
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Prostituce Sociální regulace prostituce Právní regulace prostituce
Klíčová slova v angličtině:
Prostitution Social regulation of prostitution Legal regulation of prostitution
Abstrakt:
Abstrakt Prostituce je velice závažným a celospolečensky aktuálním tématem. Jako taková je rozdílným způsobem v různých státech EU regulovaná, a to jak na úrovni právní, tak sociální. Jednotlivé typy právní i sociální regulace se od sebe navzájem podstatným způsobem liší, přičemž tyto jsou do značné míry závislé na konkrétním kulturním kontextu dané země. Nelze tak bez dalšího určit jediný druh regulace prostituce, který by byl ideálním, univerzálně aplikovatelným způsobem, jak prostituci dostat pod kontrolu, příp. ji omezit či jí zabránit.
Abstract v angličtině:
Abstract Prostitution is a major social problem and social topic. In various EU Member States, prostitution is regulated differently, both on the legal and social level. Individual regulatory methods differ considerably as they depend to a large degree on the concrete cultural contexts of each given country. It is therefore impossible to determine which type of regulation could be designated, without other, to constitute regulatory framework which could be considered an ideal, universally applicable method to establish control over prostitution, or even limit it or prevent its occurrences.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michaela Hájková 821 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michaela Hájková 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michaela Hájková 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 470 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 234 kB