velikost textu

Struktura a vývoj kriminality v krajích České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Struktura a vývoj kriminality v krajích České republiky
Název v angličtině:
Structure and Development of Criminality in the Administrative Regions of the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Bejbl
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
122272
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 11. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kriminalita, kraj, trestný čin
Klíčová slova v angličtině:
criminality, administrative region, criminal offence
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce je zaměřena na strukturu a vývoj kriminality ve vyšších územně samosprávných celcích České republiky od jejich vzniku v roce 2000, až do roku 2012. Cílem práce je zmapovat a popsat strukturu a vývoj kriminality v různých částech naší republiky, její pachatele, trestné činy typické pro daný kraj a v neposlední řadě i objasněnost kriminality. Současně jsou v textu vysvětleny základní pojmy, jako kriminologie, kriminalita, její struktura, stav a vývoj, prameny, z kterých lze informace o kriminalitě čerpat, případně rozdíl mezi kriminalitou registrovanou a latentní.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is focused on the structure and development of crime in the single administrative regions of the Czech Republic over the period from year 2000 when these new administrative units were established until year 2012. The main aim of the thesis is to map and describe the structure and development of crime in the different parts of the Czech Republic, the profile of typical offenders and crime typical for the given region and last but not least the detection rate of crime committed in the analyzed areas. The text also explains the key terms such as criminology and crime and its structure and development and presents the main sources of data used for the hereabove described analysis. The difference between latent and registered crime is also discussed therein.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Bejbl 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Bejbl 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Bejbl 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 163 kB