velikost textu

Židovská komunita ve Zruči nad Sázavou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Židovská komunita ve Zruči nad Sázavou
Název v angličtině:
Jewisch Comunity in Zruč nad Sázavou
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Augustovová
Vedoucí:
doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dušan Foltýn
Id práce:
122266
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Židé, Zruč nad Sázavou, holocaust, transporty, židovská modlitebna, holocaust, perzekuce
Klíčová slova v angličtině:
Jews, Zruč nad Sázavou, Transports, Jewish prayer, Holocaust, Persecution
Abstrakt:
Práce se zabývá zaniklou židovskou komunitou ve Zruči nad Sázavou. Hlavní důraz je kladen na vývoj židovského osídlení ve 20. století. Práce je rozdělena do několika kapitol. Kapitolou první je Úvod. Ve druhé kapitole je nastíněna historie města Zruč nad Sázavou. Třetí, nejdůležitější, kapitola je věnována vývoji židovského osídlení od počátku do druhé světové války, která znamenala konec židovské komunity ve Zruči nad Sázavou. Čtvrtá kapitola se věnuje historii Dolních Kralovic, pod jejichž náboženskou obec Zruč spadala. Poslední kapitolou je Závěr. Práce je založena zejména na studiu archivních pramenů. Informace jsou čerpány také ze sekundární literatury.
Abstract v angličtině:
In the thesis author concerns herself with the perished Jewish community in Zruč nad Sázavou. Main accent is put on the development of the Jewish settlement in 20th century. The thesis is devided into several chapters. The first chapter is an Introduction. History of Zruč nad Sázavou is sketched out in the second chapter. The third, most important chapter, is dedicated to development of the Jewish settlement since the beggining of the World War II, which signified the end of the Jewish community in Zruč nad Sázavou. The fourth chapter deals with the history of Dolní Kralovice and its parish under which Zruč belonged to. The last charter is the conclusion. The thesis stands mainly on study of archive sources. Data are also derived from the secondary literature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Augustovová 1.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Jana Augustovová 661 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Augustovová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Augustovová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dušan Foltýn 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 26 kB