text size

Měření potenciálu plazmatu pomocí ball-pen a Langmuirovy sondy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Měření potenciálu plazmatu pomocí ball-pen a Langmuirovy sondy
Titile (in english):
Measurement of the plasma potential by means of the ball-pen and Langmuir probe
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Michal Zanáška
Supervisor:
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Opponent:
doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc.
Consultant:
doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Thesis Id:
122235
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Study programm:
Physics (B1701)
Study branch:
General physics (FOF)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
19/06/2013
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
ball-pen sonda, Langmuirova sonda, potenciál plazmatu
Keywords:
ball-pen probe, Langmuir probe, plasma potential
Abstract (in czech):
Ball-pen sonda představuje novou unikátní sondu vyvinutou před několika lety na Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR za účelem přímého měření potenci- álu plazmatu na tokamaku CASTOR. Nyní je již úspěšně používána na několika dalších evropských vysokoteplotních zařízeních. V posledních letech se usiluje o využívání ball-pen sondy také v podmínkách, pro které nebyla původně ur- čena. Cílem této bakalářské práce je experimentálně prokázat, že ball-pen sonda je vhodná pro přímé měření potenciálu plazmatu také v nízkoteplotním slabě zmagnetizovaném stejnosměrném výboji v cylindrickém magnetronu, a to prove- dením současného srovnávacího měření pomocí Langmuirovy sondy. 1
Abstract:
The ball-pen probe represents a new unique probe recently developed at the Institute of Plasma Physics in Prague for direct measurement of plasma potential at the CASTOR tokamak. Presently is the probe utilized also on several other high-temperature devices in Europe. In recent years one has aimed to use ball- pen probe also in conditions for which it was not originally intended. The aim of this bachelor thesis is to experimentally demonstrate that the ball-pen probe is suitable for the direct measurement of the plasma potential in low-temperature weakly magnetized plasma generated by a DC cylindrical magnetron by perfor- ming comparative measurements using a Langmuir probe. 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Michal Zanáška 1.16 MB
Download Abstract in czech Bc. Michal Zanáška 9 kB
Download Abstract in english Bc. Michal Zanáška 7 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. 974 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc. 153 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 155 kB