velikost textu

Povaha akcií a jejich členění podle druhu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Povaha akcií a jejich členění podle druhu
Název v angličtině:
Nature of securities and their classification according to type
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Karel Vodička
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
12223
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Karel Vodička 6.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Karel Vodička 2.34 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Karel Vodička 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 19 kB