velikost textu

K vybraným povinnostem členů představenstva a.s. (analýza, srovnání)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
K vybraným povinnostem členů představenstva a.s. (analýza, srovnání)
Název v angličtině:
Selected duties of directors in a joint stock company ("a.s.") (An analysis, comparison)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D.
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
12220
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 10. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D. 5.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D. 966 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 18 kB