velikost textu

Aktuální otázky trestního řízení (problematika zrychlení řízení a odklony de lege lata a de lege ferenda)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální otázky trestního řízení (problematika zrychlení řízení a odklony de lege lata a de lege ferenda)
Název v angličtině:
Topical issues of criminal proceedings (acceleration of procedure and diversion de lege lata and de lege ferenda)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Tomšíček
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Id práce:
12219
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Tomšíček 2.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Tomšíček 4.6 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Tomšíček 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB