velikost textu

Postavení a činnost České národní banky v kontextu evropského vývoje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení a činnost České národní banky v kontextu evropského vývoje
Název v angličtině:
The status and activities of the Czech National Bank in the context of European development
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Olga Kočová
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponent:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
121993
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká národní banka, Evropská měnová unie, měnová politika a euro
Klíčová slova v angličtině:
Czech National Bank, Economic and Monetary union, monetary policy and euro
Abstrakt:
Název: Postavení a činnost České národní banky v kontextu evropského vývoje Abstrakt Cílem této rigorózní práce je zanalyzovat právní postavení, pravomoci a náplň činnosti České národní banky jako centrální banky České republiky a to s ohledem na vývoj evropské právní úpravy. Důraz je kladen především na problematiku přistoupení České republiky ke společné evropské měně a její následné dopady na legislativní úpravu, postavení a činnost České národní banky. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na historický vývoj a institucionální zajištění centrální banky na našem území, následuje výklad o hlavních funkcích České národní banky se zaměřením na měnovou politiku, regulaci a dohled nad finančním trhem. Poslední dvě kapitoly se věnují problematice Evropské měnové unie, přijetí společné evropské měny a plnění kritérií konvergence v České republice. Klíčová slova Česká národní banka, Evropská měnová unie, měnová politika a euro
Abstract v angličtině:
Title: The status and activities of the Czech National Bank in the context of European development Abstract The aim of this thesis is to analyze the legal status, power and scope of activities of the Czech National Bank as the central bank of the Czech Republic with regard to the historical development of this institution and the development of European legislation. The main part of the thesis is focused on possible impacts of euro adoption in the Czech Republic, mainly the impact on legislature, the status and activities of the Czech National Bank. Introductory chapters focus on the historical development and institutional framework of central banks in our country, followed by the description of the main features of the Czech National Bank, with a focus on monetary policy, regulation and supervision of financial markets. The last two chapters deal with the issue of the European Monetary Union, the adoption of the common European currency and the fulfillment of the convergence criteria in the Czech Republic. Keywords Czech National Bank, European Economic and Monetary union, monetary policy and euro
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Olga Kočová 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Olga Kočová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Olga Kočová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 259 kB