velikost textu

NEDÁME SE! – Působení Mladého hlasatele v letech 1937–1938 a jeho role při obraně republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
NEDÁME SE! – Působení Mladého hlasatele v letech 1937–1938 a jeho role při obraně republiky
Název v angličtině:
WE WON’T RESIGN! – The magazine Mladý hlasatel 1937–1938 and his role in the defence of the Czechoslovakia.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Josef Nožička
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
Id práce:
121963
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (M7105)
Obor studia:
Archivnictví a pomocné vědy historické - historie (ARCHHIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
časopisy pro mládež, 1938, 1937, Mladý hlasatel, Melantrich, mnichovská dohoda, československé dějiny, Jaroslav Foglar, Břetislav Mencák
Klíčová slova v angličtině:
magazines for children, 1938, 1937, Mladý hlasatel (magazine), Melantrich (publishing house), the Munich diktat, Czechoslovak history, Jaroslav Foglar (writer), Břetislav Mencák (writer)
Abstrakt:
Abstrakt Tématem diplomové práce je časopis Mladý hlasatel, vydávaný v nakladatelství Melantrich v letech 1935–1941, v období od září 1937 do září 1938. Práce rozebírá zásadní aspekty jeho dějin a zaměřuje se na jeho působení na čtenáře ve smyslu rozhodné obrany vlasti. Rozbor se zaměřuje na aktuální publicistiku, beletrii, instruktážní a naučné články. Je provedena sonda do vztahů s ostatními novinami a časopisy, vydávanými Melantrichem, byl sestaven profesní i osobní životopisný přehled odpovědného redaktora Břetislava Mencáka a upozorněno na řadu omylů a nepřesností, o kterých se doposud nevědělo. Podstatnou měrou práce přibližuje jinak těžko dostupný časopis i po visuální stránce. Chce být příspěvkem k dějinám Mladého hlasatele, k dějinám českých časopisů pro mládež a chce poukázat na opomíjené téma úlohy a možností dětí v době československé krise.
Abstract v angličtině:
Abstract This graduation thesis is focused on the children’s magazine “Mladý hlasatel”, which was published by “Melantrich” publishing house during 1935-1941, and his role from September 1937 to September 1938. This thesis would like to analyse principal aspects of its history, especially its influence on readers’ interest in issues of active national and state defence. The branches of this analysis are these: current news, belletristic, instructional and educational articles. It also tried to describe the relationship between “Mladý hlasatel” and the other newaspapers and magazines published by “Melantrich”, to compile the c. v. of Břetislav Mencák, editor of “Mladý hlasatel”. At the same time it found and rebutted many mistakes and inaccuracies, which were unknown. It essentially made visual available this otherwise hard accessible magazine. This thesis would like to be a contribution to the history of “Mladý hlasatel”, and to the history of Czech children’s magazines and point to the neglected problem of a children’s role and potentialities during the Czechoslovak crisis 1938.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Josef Nožička 94.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Josef Nožička 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Josef Nožička 31 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 249 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 67 kB
Stáhnout Errata Mgr. Josef Nožička 712 kB