velikost textu

Restorativní justice a alternativní způsoby vyřízení věci v českém trestním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Restorativní justice a alternativní způsoby vyřízení věci v českém trestním procesu
Název v angličtině:
Restorative justice and alternative modes of the disposing of a case in Czech criminal procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michaela Sladká
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. Otakar Osmančík, CSc.
Id práce:
12196
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michaela Sladká 2.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michaela Sladká 2.1 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michaela Sladká 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Otakar Osmančík, CSc. 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB