velikost textu

Zákaz diskriminace podle Evropské úmluvy na ochranu lidských práv a podle práva EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zákaz diskriminace podle Evropské úmluvy na ochranu lidských práv a podle práva EU
Název v angličtině:
Prohibition of discrimination under the European Convention for the Protection of Human Rights and EU law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Miroslav Růžička
Vedoucí:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Oponent:
doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Id práce:
12187
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Miroslav Růžička 5.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Miroslav Růžička 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Miroslav Růžička 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB