velikost textu

Řízení dle části páté občanského soudního řádu a problematické způsoby podání v občanském soudním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení dle části páté občanského soudního řádu a problematické způsoby podání v občanském soudním řízení
Název v angličtině:
Proceedings according to Part Five of the Criminal Procedure Code and problematic modes of filings in civil procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Radim Lisenko
Oponenti:
prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
doc. JUDr. Jiří Mikeš
Id práce:
12185
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radim Lisenko 42.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radim Lisenko 312 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radim Lisenko 515 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. František Zoulík, CSc. 402 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jiří Mikeš 1.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 286 kB