velikost textu

Česká měna a její přechod do eurosystému

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká měna a její přechod do eurosystému
Název v angličtině:
Czech currency and its transfer into the Eurosystem
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zdeněk Lískovec
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponent:
Josef Vokroj
Id práce:
12184
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zdeněk Lískovec 2.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zdeněk Lískovec 3.14 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zdeněk Lískovec 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta Josef Vokroj 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB