velikost textu

Problematika insider trading v právu USA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika insider trading v právu USA
Název v angličtině:
Issues of insider trading in the law of USA
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Daniel Novotný, Ph.D.
Id práce:
12183
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 3. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Daniel Novotný, Ph.D. 5.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Daniel Novotný, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Daniel Novotný, Ph.D. 2.12 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 34 kB