velikost textu

Ekonomická podpora českého zemědělství ze zdrojů EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekonomická podpora českého zemědělství ze zdrojů EU
Název v angličtině:
Economic support of Czech agriculture from EU resources
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Pavel Dostálek
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponent:
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
Id práce:
12175
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Pavel Dostálek 4.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Pavel Dostálek 3.36 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Pavel Dostálek 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M. 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 24 kB