velikost textu

HISTORIE A VÝVOJ FOTBALU V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
HISTORIE A VÝVOJ FOTBALU V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH
Název v angličtině:
HISTORY AND DEVELOPMENT OF FOOTBALL IN THE MĚSTO ALBRECHTICE
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Milan Hlavička
Vedoucí:
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Ivan Přibyl
Id práce:
121633
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
FOTBAL, HŘIŠTĚ, HISTORIE, ZÁJEM O FOTBAL, ŽÁCI, DĚTI, DOROSTENCI
Klíčová slova v angličtině:
: FOOTBALL, FIELD, HISTORY, INTEREST IN FOOTBALL, PUPILS, CHILDREN, JUNIORS
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Milan Hlavička 1.81 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Ivan Přibyl 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 85 kB