velikost textu

Mýtus Zikmunda Lucemburského v návaznosti na upálení Jana Husa v české a německé literatuře 19. a 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mýtus Zikmunda Lucemburského v návaznosti na upálení Jana Husa v české a německé literatuře 19. a 20. století
Název v angličtině:
Historical myth of Sigismund of Luxemburg and its connection to the death of Jan Hus, as seen in the czech and german educational literature in the 19th and 20th century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Svobodová
Vedoucí:
PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Id práce:
121623
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B D-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mýtus, Zikmund Lucemburský, Jan Hus, glejt, učebnice, výkladový slovník
Klíčová slova v angličtině:
myth, Sigismund of Luxembourg, Jan Hus, safe conduct, textbook, dictionary
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Svobodová 1.44 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB