velikost textu

České menšinové školství na Chomutovsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České menšinové školství na Chomutovsku
Název v angličtině:
School System of Czech Minority at Chomutov Region
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Pavlína Císařová
Vedoucí:
PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Id práce:
121621
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B D-FJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
České menšinové školství, Chomutovsko, česko – německé vztahy, boj o českou školu, Ervěnice, menšina.
Klíčová slova v angličtině:
School system of czech minority, Chomutov region, czech – german relations, the struggle for czech school, Ervěnice, minority.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavlína Císařová 3.95 MB
Stáhnout Příloha k práci Pavlína Císařová 3.44 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 130 kB