velikost textu

Uplatnění restorativní justice v trestních věcech mládeže

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uplatnění restorativní justice v trestních věcech mládeže
Název v angličtině:
Application of restorative justice in juvenile criminal cases
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petra Šachová
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
12147
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petra Šachová 4.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petra Šachová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petra Šachová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB