velikost textu

Srovnání dvou konkurenčních pořadů - Pořadu 112 v ohrožení života TV Nova a Soukromá dramata na Prima FTV

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání dvou konkurenčních pořadů - Pořadu 112 v ohrožení života TV Nova a Soukromá dramata na Prima FTV
Název v angličtině:
The comparison of two competitive programmes-112 in danger of life TV Nova and Private dramas on Prima Tv.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Novák
Vedoucí:
PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Oponent:
Mgr. Jana Dorčáková
Id práce:
121281
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Soukroma dramata, Reportéři ČT, sledovanost pořadů, Lubomír Doležel, investigativní žurnalistika, publicistika
Klíčová slova v angličtině:
Private dramas, Reporters CT, tv measurement, Lubomir Dolezel, investigative journalism, journalism
Abstrakt:
Hlavním tématem práce je srovnání dvou investigativních pořadů. Srovnání vychází jednak z koláčů sledovanosti, které k jednotlivým pořadům zveřejnily televizní stanice, jednak jsem využil metody narativního textu jako průvodce publicistickými pořady, tak jak ho představil ve svém díle Lubomír Doležel. Závěry, které z toho vyplynuly, jsem poté srovnal se závěrečnou sondou, které se účastnilo 86 respondentů. Cílem práce bylo najít model úspěšného pořadu, tak aby měl co nejdokonalejší stavbu a byl tedy pro diváka co nejatraktivnější. V práci jsem se samozřejmě zabýval i postavou moderátora a tím, nakolik důležitým aspektem při výběru pořadu je.
Abstract v angličtině:
The main topic of my thesis is a comparison of two investigative shows. The comparison is based on tv measurement which were published, for each show, by the television stations. I also used methods of narrative text as a guide through journalistic show same as Lubomír Doležel presented it in his work. I compared the conclusions that come up from the research with the analytical probe in which 86 participations took part. The aim of the work was to find a model of a successful show, so it would have the most perfect structure and it would the most attractive one for audience. Surely, I also focused on the character of the host and how important of an aspect the host is for the choice of the show.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Novák 1022 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Novák 249 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Novák 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Novák 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Otakar Šoltys, CSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Dorčáková 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 516 kB