velikost textu

Sociální média a jejich role při informování o Egyptské revoluci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální média a jejich role při informování o Egyptské revoluci
Název v angličtině:
Social media and its part in informing about Egyptian revolution
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Josef Švejda
Vedoucí:
Ing. Miloš Čermák
Oponent:
Doc. Filip Láb, PhD.
Id práce:
121059
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální média, Egyptská revoluce, online aktivismus, internet, blogy, Facebook, Twitter
Klíčová slova v angličtině:
social media, Egypt revolution, online activism, internet, blogs, Facebook, Twitter
Abstrakt:
Anotace (abstrakt) Tato bakalářská práce se zabývá tématem sociálních médií v kontextu Egyptské revoluce v roce 2011. Cílem práce je nabídnout dva různorodé pohledy na vnímání role sociálních médií jako jedněch z faktorů politických a společenských změn v Egyptě. První část práce se věnuje faktické prodemokratické roli sociálních médií vyplývající z online činnosti egyptské aktivistické sféry. Ta se začala výrazněji formovat s rozvojem blogů a následně i Facebooku a Twitteru. Druhá část práce nabízí pohled na zapojení sociálních médií do Egyptské revoluce 2011 skrze tvrdá data. Prostřednictvím analýzy dvou globálních a jednoho českého zpravodajského online serveru byl zkoumán výskyt zmínek o činitelích souvisejících se sociálními médii a online aktivismem v Egyptě. Výsledky nabízejí představu o tom, jaký jim byl poskytnut prostor v online zpravodajství v kontextu přelomových událostí v Egyptě.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the topic of social media in the context of the Egyptian revolution in 2011. The aim is to offer two diverse views on the perception of the role of social media as a facilitator of political and social change in Egypt. The first part deals with the actual pro-democracy role of social media resulting from online activities of Egyptian activist community. The second part offers a view of this fact through raw data showing the involvement of social media in the Egyptian revolution 2011. Through the analysis of two global and one Czech online news site was investigated occurrence of mentions on all factors related to social media and online activism in Egypt. The results provide an idea of what space they were given in the online news in the context of revolutionary events in Egypt.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Švejda 2.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josef Švejda 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josef Švejda 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Miloš Čermák 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Filip Láb, PhD. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 55 kB