velikost textu

Významný přínos Míly Pačové – Krčmářové a Prof. JUDr. Jana Krčmáře v oblasti výtvarných umění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Významný přínos Míly Pačové – Krčmářové a Prof. JUDr. Jana Krčmáře v oblasti výtvarných umění
Název v angličtině:
Distinguished contribution of Míla Pačová – Krčmářová and Prof. JUDr. Jan Krčmář in the fields of arts
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michaela Košťálová
Oponenti:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Id práce:
121008
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
6. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Míla Pačová - Krčmářová; Prof. JUDr. Jan Krčmář; Společnost vlasteneckých přátel umění v Čechách; Třemošnice pod Lichnicí; Ferdinand Engelmüller, Jan Štursa
Klíčová slova v angličtině:
Míla Pačová - Krčmářová; Prof. JUDr. Jan Krčmář; communiti "Společnost vlasteneckých přátel umění v Čechách"; Třemošnice under Lichnicí; Ferdinand Engelmüller, Jan Štursa
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Hlavním posláním práce je historická rekonstrukce a rekapitulace významného a v dnešní době již zcela opomenutého přínosu malířky a herečky Národního divadla v Praze Míly Pačové – Krčmářové a ministra školství a národní osvěty v letech 1926 a 1934 – 1936, sběratele a mecenáše Prof. JUDr. Jana Krčmáře v oblasti výtvarných umění. V historii zcela poprvé, objevuje tato práce nevšední a různorodý odkaz Míly Pačové – Krčmářové (1887 – 1957) malířky a karikaturistky, přičemž se podrobně soustřeďuje na rekonstrukci společenských vazeb Pačové – Krčmářové, s předními osobnostmi dějin výtvarného umění, (tj. např. Ferdinand Engelműller, jehož školy byla absolventkou či Jan Štursa, jehož byla múzou) a jejich dalšího významu a dopadu. Obdobným způsobem provádí rekonstrukci společenských vazeb Prof. JUDr. Jana Krčmáře (1877 – 1950), s ohledem na jeho opakované působení ve funkci ministra školství a národní osvěty v oblasti kultury – výtvarného umění. Podrobně rozvádí část, zabývající se meziválečnou problematikou Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, jíž byl Krčmář předsedou a v neposlední řadě vypovídá především o postavení Jana Krčmáře jako uměnímilovného sběratele, člena mnoha spolků a mecenáše.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Distinguished contribution of Míla Pačová – Krčmářová and Prof. JUDr. Jan Krčmář in the fields of arts The main message of this work is historical reconstruction and recapitulation of distinguished, yet at our times forgotten, contribution of paintress and actress of the National Theatre in Prague Míla Pačová – Krčmářová and of minister of education and national enlightenment in years 1926 and 1934 – 1936, collector and patron in the fields of art Prof. JUDr. Jan Krčmář. First time in the history does this work discover uncommon and various testament of paintress and caricaturist Míla Pačová – Krčmářová (1887 – 1957). It focuses on reconstruction and examining the importance and further impact of her social bonds with the major personalities from the art scene (eg. Ferdinand Engelműller, Míla Pačová – Krčmářová graduated at his school, or Jan Štursa, to whom Míla Pačová – Krčmářová always stood as a muse). Apart from Míla Pačová – Krčmářová this work reconstructs in a similar way the impact of Prof. JUDr. Jan Krčmář 's (1877 – 1950) social bonds in relation to his recurring post as a minister of education and national enlightenment, which stands for the area of culture – creative arts. The work describes Krčmář as passionate art lover, patron, member of many art communities and analyzes in detail the problems that were faced by the community “Společnost vlasteneckých přátel umění v Čechách“, which was led by him.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Košťálová 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Košťálová 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Košťálová 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 318 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milan Pech, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 229 kB