velikost textu

Mediální agenda deníku The Times před invazí do Iráku a vliv Ruperta Murdocha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální agenda deníku The Times před invazí do Iráku a vliv Ruperta Murdocha
Název v angličtině:
The Media Agenda of Daily The Times Prior the Invasion of Iraq and the Influence of Rupert Murdoch
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Pavec
Vedoucí:
PhDr. Petr Šafařík
Oponent:
Mgr. Jan Váška
Id práce:
120885
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Velká Británie, Irák, Rupert Murdoch, News Corporation, The Times, invaze, média, obsahová analýza
Klíčová slova v angličtině:
Great Britain, Iraq, Rupert Murdoch, News Corporation, The Times, invasion, media, content analysis
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Mediální agenda deníku The Times před invazí do Iráku a vliv Ruperta Murdocha“ pomocí obsahové analýzy odpovídá na otázku, jak informoval britský deník The Times o Iráku měsíc před zahájením invaze v březnu 2003. Zároveň zkoumá, nakolik se ideologické rámce jeho zpravodajského pokrytí kryly s veřejně proklamovanými proválečnými názory jeho vlastníka Ruperta Murdocha. Pomocí historické analýzy odpovídá na otázku, jaký vliv mohl majitel na tento list mít. První kapitola představuje teorie o postavení médií ve veřejném prostoru a jejich vztah s politikou. Druhá kapitola popisuje Murdochův vliv na britskou politickou scénu mezi jeho vstupem na místní mediální trh v roce 1969 a invazí do Iráku roku 2003. Třetí kapitola nastiňuje historický vývoj předcházející vojenské akci se zvláštním zaměřením na britskou politickou scénu a reakci médií. Čtvrtá kapitola obsahuje mediální analýzu s charakteristikou britské mediální scény, zkoumaného deníku, metody výzkumu a jeho výsledky. V závěru shrnujeme výsledky obsahové i historické analýzy, propojujeme je s představenými teoriemi vztahu médií a politiky a interpretujeme je.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis „Media agenda of daily The Times prior the Iraq War and the influence of Rupert Murdoch“, using a content analysis, examines the nature of The Times reporting on Iraq prior the 2003 invasion. It also looks into an overlap of the coverage of the newspaper and the publicly declared opinions of its proprietor, Rupert Murdoch. Using historical analysis, we examine his influence on the paper. First chapter presents the theories of role of media in the public space and its relations with politics. Second chapter describes the influence of Rupert Murdoch on British politics since his entry of British media market in 1969 until the 2003 invasion of Iraq. Third chapter depicts the historical events prior the military action with special focus on British politics, the reaction of British media and public opinion. Fourth chapter contains the content analysis with the description of British media landscape, the depiction of examined daily and the content analysis method and its results. The conclusion presents the results of the content analysis, connects it to the theories of media- politics relations, depicted in the first chapter, and interprets them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Pavec 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Pavec 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Pavec 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Šafařík 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Váška 233 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB