velikost textu

Informační design v systémech hromadné dopravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informační design v systémech hromadné dopravy
Název v angličtině:
Information design in public transit systems
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Pavel Farkas, DiS.
Oponenti:
Ing. Martin Souček, Ph.D.
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Hana Ovesleová
Id práce:
120790
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
16. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Rigorózní práce Informační design v systémech hromadné dopravy pojednává o informaci sloužící k orientaci a navigaci umístěné v městském prostoru. Téma umisťuje do souvislostí urbánních, architektonických a kognitivních a na více než 100 obrazových příkladech ilustruje užití informace v dopravních systémech. Stanovuje zásady pro informační design a podrobně hodnotí jednu ze stanic pražského metra. Klíčová slova Informační design, informační systém, environmentální grafický design, wayfinding, hromadná doprava, metro. Bibliografický záznam FARKAS, Pavel. Informační design v systémech hromadné dopravy. Praha, 2012. 139, 21 s. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Konzultant práce: Mgr. Hana Ovesleová.
Abstract v angličtině:
Abstract The doctoral thesis Information design in public transit systems focuses on information used for orientation and navigation in public spaces. Information is discussed in relations to urban design, architecture and cognition and over 100 examples are presented with a special attention to transportation systems. The information design tenets are provided and applied to one of the Prague subway stations. Keywords Information design, information system, environmental graphic design, wayfinding, public transit, subway.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Pavel Farkas, DiS. 15.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Pavel Farkas, DiS. 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Pavel Farkas, DiS. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Martin Souček, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Rudolf Vlasák 81 kB
Stáhnout Errata PhDr. Pavel Farkas, DiS. 65 kB