velikost textu

Ochrana životního prostředí v českém atomovém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana životního prostředí v českém atomovém právu
Název v angličtině:
Protection of the environment in Czech atomic law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Josef Valuš
Vedoucí:
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Oponent:
JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.
Id práce:
12079
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Josef Valuš 3.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Josef Valuš 4.6 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Josef Valuš 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tereza Snopková, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 19 kB