velikost textu

Zelenání politických stran: adopce environmentální politiky parlamentními stranami v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zelenání politických stran: adopce environmentální politiky parlamentními stranami v ČR
Název v angličtině:
Political Parties Turning Green: Adoption of the Environmental Issues by Political Parties in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Anna Sálová
Vedoucí:
prof. Miroslav Novák, Dr.
Oponent:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Id práce:
120768
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
13. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká republika, politické strany, program, environmentální politika, ekologie, zelenání, postmaterialismus
Klíčová slova v angličtině:
Czech Republic, parties, ecology, environmentalism, party programme, greening, postmaterialism
Abstrakt:
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut politologických studií Mgr. Anna Sálová ZELENÁNÍ POLITICKÝCH STRAN – ADOPCE ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY PARLAMENTNÍMI STRANAMI V ČESKÉ REPUBLICE Rigorózní práce Praha 2012 Autor práce: Mgr. Anna Sálová Konzultant práce: Prof. Dr. Miroslav Novák Rok obhajoby: 2012 Bibliografický záznam: SÁLOVÁ, A., Zelenání politických stran - Adopce environmentální politiky parlamentními stranami v ČR, Rigorózní práce, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, Konzultant rigorózní práce Prof. Dr., Miroslav Novák, Praha 2012, 169 s. Anotace: Rigorózní práce „Zelenání politických stran – Adopce environmentální politiky parlamentními stranami v České republice“ se zabývá fenoménem zelenání univerzalistických politických stran ve smyslu jejich postupné adopce environmentální politiky do volebních programů. Objektem zkoumání jsou programy českých parlamentních stran podle výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu 2010. Problematika je zkoumána z kvantitativního i kvalitativního komparativního hlediska, snaží se odhalit trendy v přijímání environmentální politiky do programových dokumentů a popsat jednotlivé postoje českých parlamentních stran k zelenému programu. Práce dále zkoumá vztah této programové změny k volební podpoře, k vyhlídkám specializovaných ekologických stran a dává tento jev do širší celoevropské souvislosti. Klíčová slova: Česká republika, politické strany, program, environmentální politika, ekologie, zelenání, postmaterialismus Abstract: The thesis „Political Parties Turning Green: Adoption of the Environmental Issues by Political Parties in the Czech Republic“ is concerned by the phenomenon of „greening“ of the Czech universal political parties present in the Czech Parliament based on the 2010 election results, by the adoption of environmental politics and policies into their political programs. The issue has been examined from a quantitative and qualitative comparative perspective in order to reveal the trends in the adoption of environmental policy into the programatic documents and to analyze the specific attitudes of Czech parties to their green program. The thesis further explores the relation between this program change and the voters support for the party, to the future of green parties and poses it into an all-European context. Keywords: Czech Republic, parties, ecology, environmentalism, party programme, greening, postmaterialism Rozsah práce: 411 468 znaků Čestně prohlašuji, že jsem svou rigorózní práci vypracovala samostatně, vyznačila v ní veškeré použité zdroje informací a souhlasím s jejím případným zveřejněním. Práce je aktualizací diplomové práce obhájené v červnu 2011 na Institutu politologických studií, která je nyní předkládána jako práce rigorózní podle čl. 7 odst. 1 Rigorózního řádu FSV UK. V Praze dne…….. Mgr. Anna Sálová
Abstract v angličtině:
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut politologických studií Mgr. Anna Sálová ZELENÁNÍ POLITICKÝCH STRAN – ADOPCE ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY PARLAMENTNÍMI STRANAMI V ČESKÉ REPUBLICE Rigorózní práce Praha 2012 Autor práce: Mgr. Anna Sálová Konzultant práce: Prof. Dr. Miroslav Novák Rok obhajoby: 2012 Bibliografický záznam: SÁLOVÁ, A., Zelenání politických stran - Adopce environmentální politiky parlamentními stranami v ČR, Rigorózní práce, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, Konzultant rigorózní práce Prof. Dr., Miroslav Novák, Praha 2012, 169 s. Anotace: Rigorózní práce „Zelenání politických stran – Adopce environmentální politiky parlamentními stranami v České republice“ se zabývá fenoménem zelenání univerzalistických politických stran ve smyslu jejich postupné adopce environmentální politiky do volebních programů. Objektem zkoumání jsou programy českých parlamentních stran podle výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu 2010. Problematika je zkoumána z kvantitativního i kvalitativního komparativního hlediska, snaží se odhalit trendy v přijímání environmentální politiky do programových dokumentů a popsat jednotlivé postoje českých parlamentních stran k zelenému programu. Práce dále zkoumá vztah této programové změny k volební podpoře, k vyhlídkám specializovaných ekologických stran a dává tento jev do širší celoevropské souvislosti. Klíčová slova: Česká republika, politické strany, program, environmentální politika, ekologie, zelenání, postmaterialismus Abstract: The thesis „Political Parties Turning Green: Adoption of the Environmental Issues by Political Parties in the Czech Republic“ is concerned by the phenomenon of „greening“ of the Czech universal political parties present in the Czech Parliament based on the 2010 election results, by the adoption of environmental politics and policies into their political programs. The issue has been examined from a quantitative and qualitative comparative perspective in order to reveal the trends in the adoption of environmental policy into the programatic documents and to analyze the specific attitudes of Czech parties to their green program. The thesis further explores the relation between this program change and the voters support for the party, to the future of green parties and poses it into an all-European context. Keywords: Czech Republic, parties, ecology, environmentalism, party programme, greening, postmaterialism Rozsah práce: 411 468 znaků Čestně prohlašuji, že jsem svou rigorózní práci vypracovala samostatně, vyznačila v ní veškeré použité zdroje informací a souhlasím s jejím případným zveřejněním. Práce je aktualizací diplomové práce obhájené v červnu 2011 na Institutu politologických studií, která je nyní předkládána jako práce rigorózní podle čl. 7 odst. 1 Rigorózního řádu FSV UK. V Praze dne…….. Mgr. Anna Sálová
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Sálová 1.48 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Anna Sálová 272 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Sálová 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Sálová 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.39 MB