velikost textu

Opatření německé vlády v boji se světovou krizí 2008/2009: podstata, kritika, dopady

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Opatření německé vlády v boji se světovou krizí 2008/2009: podstata, kritika, dopady
Název v angličtině:
The measures of the German government in dealing with the global crisis 2008/2009: The substance, criticism, and impacts
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Nikšová
Vedoucí:
Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Id práce:
120638
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
krize, hospodářství, Německo, banka, investice
Klíčová slova v angličtině:
crisis, economy, Germany, bank, investment
Abstrakt:
Abstrakt Německo představovalo ve světové finanční a hospodářské krizi 2008/2009 jednu z nejpostiženějších zemí. Hospodářství se propadalo, banky se ocitaly ve finančních problémech. Včasná a správná reakce německé vlády byla tedy nezbytná. Ke stabilizaci situace využila vláda možná opatření konjunkturální a růstové politiky. Na jejich základě následně prosadila ve Spolkovém sněmu zákon o stabilizaci finančních trhů, první a druhý konjunkturální balíček či zákon o urychlení růstu, v nichž se zaměřila na opatření na podporu stran nabídky i poptávky. Přitom se musela potýkat s četnou kritikou přicházející od odborné veřejnosti, politických stran či odborů. Ani změna vlády v důsledku voleb roku 2009 nenarušila ozdravné kroky. Vládě se podařilo prosadit navrhovaná opatření. Přes veškeré pochybnosti, které snad vládní kroky vyvolávaly, došlo v Německu k stabilizaci hospodářské a finanční situaci, a tak rok 2010 znamenal opětovný ekonomický růst. Klíčová slova: banka, hospodářství, investice, krize, Německo
Abstract v angličtině:
Abstract Germany accounted for one of the worst affected countries in the global economic crisis 2008/2009. The economy was plunging and banks were finding themselves in financial difficulties. German government had to find an opportune and accurate response to this situation. To stabilize the situation the German government used possible measures of the cyclical and growth policies. For this reason, the government enforced the Financial Market Stabilization Act, the first and the second economic stimulus package and the Growth Acceleration Act. These measures focused on the support of the supply and demand in economy. The government had to deal with a numerous critique of professional public, political parties and trade unions. In 2009 the elections took place and the government changed as a result of it. Despite of it the stabilizing measures still continued. The German government managed to enforce the proposed measures and despite of many doubts it was able to stabilize the economic situation. There was a re-growth in 2010. Key words: bank, investment, economy, crisis, Germany
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Nikšová 626 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Nikšová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Nikšová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 28 kB