velikost textu

Nové diagnostické metody v dermatologii: neinvazivní diagnostika nemelanomových nádorů kůže

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové diagnostické metody v dermatologii: neinvazivní diagnostika nemelanomových nádorů kůže
Název v angličtině:
New Diagnostic Methods in Dermatology: Non-invasive Diagnosis of Non-melanoma Skin Cancer
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Martin Kříž, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. MBA
Oponenti:
Doc. MUDr. Stanislav Pavel, CSc., PhD.,
doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Id práce:
120586
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Dermatovenerologická klinika (14-370)
Program studia:
Dermatovenerologie (P5144)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 1. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Nemelanomové kožní nádory jsou vůbec nejběžnější rakovinou v populaci se světlým typem kůže. U pacientů s nemelanžovým kožním nádorem nebo aktinickou keratózou se stále častěji používají metody neinvazivní terapie, což přináší poptávku po vývoji nových neinvazivních vyšetřovacích metod. Cílem této práce je shrnout nová a aktuální data (state-of-art) v metodách diagnostiky nemelanomových kožních nádorů a aktinických keratóz. Do různých vědeckých internetových vyhledávačů byla zadána klíčová slova v anglickém jazyce týkající se diagnostiky nemelanomových kožních nádorů a aktinických keratóz. Klinické studie byly uspořádány podle typu diagnostické metody a jejich závěry byly porovnány na základě senzitivity, specifity a pozitivní prediktivní hodnoty. Vlastní pozorování se zaměřila na dvě z literatury nejperspektivnější neinvazivní metody – vysokofrekvenční ultrazvuk a bispektrální fluorescenční diagnostiku. Výsledky zpracovaných studií i vlastních pozorování porovnávají diagnostickou přesnost nových diagnostických technologií. Ukazuje se, že moderní neinvazivní zobrazovací technologie poskytují nové a doplňující údaje v diagnostice nemelanomových kožních nádorů a aktinických keratóz. Vysokofrekvenční ultrazvuk ukazuje vysoký potenciál při využití v každodenní klinické praxi při diagnostice nemelanomových nádorů a aktinických keratóz. Bispektrální fluorescenční diagnostiky je též již dostupnou metodou, jejíž použití zůstane jako metoda druhé volby při demarkaci těžko ohraničitelných a složitých nálezů. Ostatní diskutované metody nadále zůstávají přístupné v okruhu specializovaných pracovišť a hlavně k výzkumným účelům. Jejich zavedení do praxe při diagnostice nemelanomových kožních nádorů a aktinických keratóz bude možné teprve po vylepšení jejich sensitivity a/nebo specifity.
Abstract v angličtině:
Non-melanoma skin cancer (NMSC) is the most prevalent cancer in the light-skinned population. New less- or non-invasive treatments are increasingly used for NMSC patients, making the development of non-invasive diagnostic technologies highly relevant. The scope of this work is to present data on the current state-of-art in diagnostic methods for NMSC and actinic keratosis. Different key words were searched through scientific search-engines. Results of the two of our studies are presented. Encouraging results from the reviewed diagnostic trials have suggested a high diagnostic accuracy for many of the new technologies. New imaging technologies have the capability of providing new or additional data or enough information in vivo to understand of NMSC development and to help the clinical diagnostics. Some of the new technologies, especially the high frequency ultrasonography described in the paper have the potential to be used in the daily praxis of NMSC diagnostic. The fluorescence diagnostic brings in our point of view a great merit in second line diagnostics of advanced and not clear cases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Martin Kříž, Ph.D. 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Martin Kříž, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Martin Kříž, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Martin Kříž, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. MBA 2.37 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Stanislav Pavel, CSc., PhD., 1.59 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.11 MB