velikost textu

Muslimské bratrstvo v Egyptě: Ideologický vývoj, stávající postoje a perspektivy v kontextu tranzice po pádu Mubárakova režimu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Muslimské bratrstvo v Egyptě: Ideologický vývoj, stávající postoje a perspektivy v kontextu tranzice po pádu Mubárakova režimu
Název v angličtině:
The Muslim Brotherhood in Egypt: The Ideological Development, Contemporary Positions and Prospects in the Context oof Post-Mubarak Transition
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Magdaléna Hladová
Vedoucí:
doc.PhDr Rudolf Kučera, CSc
Oponent:
Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
Id práce:
120518
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
13. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Muslimské bratrstvo, Egypt, islám, islamismus, "islámská demokracie", islámská hnutí, náboženství a politika
Klíčová slova v angličtině:
The Muslim Brotherhood, Egypt, Islam, Islamism, "Islamic democracy", Islamic movements, Religion and Politics
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce v čase a na pozadí nezbytných souvislostí analyzuje ideologický vývoj, stávající postoje a politické perspektivy Muslimského bratrstva v Egyptě. Historická část sleduje dynamiku ideologické evoluce hnutí v kontextu jeho komplikovaných vztahů s elitami monarchie a režimy Gamāla ‛Abd an-Nāsira, Anwara as-Sādāta a Husnīho Mubāraka i názorového pnutí mezi zástupci jednotlivých proudů v organizaci samotné. Od rozboru ideových východisek přes ideologickou polemiku mezi radikálním křídlem militantních aktivistů a umírněným oficiálním vedením přechází až k rozhodnutí hlavního proudu přijmout ústavně-politická pravidla a usilovat o zapojení do systému. Část věnovaná současným pozicím charakterizuje aktuální diskurz „islámské demokracie“ včetně postojů hnutí k roli náboženství a islámského práva ve veřejném životě i deklarovaného závazku politické pluralitě a principu občanství, analyzuje nedávnou debatu o stranické platformě a diskutuje úlohu a perspektivy Muslimského bratrstva v kontextu transformace po pádu Mubārakova autoritativního režimu.
Abstract v angličtině:
Abstract The PhDr. thesis explores the ideological development, contemptorary positions and political prospects of the Egyptian Muslim Brotherhood. It follows the movement’s long evolution on the background of its relations with the successive regimes of Nasser, Sadat and Mubarak, examines its current discourse on „Islamic democracy“ including its stated commitment to political pluralism, the principle of citizenship as well as the related subject of women’s and non-muslim’s rights, analyses its recent attempt to formulate a party platform and discusses the Brothershood’s role and prospects in the context of transition after the fall of authoritarian regime of Hosni Mubarak.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdaléna Hladová 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdaléna Hladová 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdaléna Hladová 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc.PhDr Rudolf Kučera, CSc 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Riegl, Ph.D. 1.82 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.47 MB