text size

Fabián Puléř – pražský iluminátor

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Fabián Puléř – pražský iluminátor
Titile (in english):
Fabián Puléř – Prague illuminator
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Kristina Svitáková
Supervisor:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
Thesis Id:
120493
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (B8109)
Study branch:
History of Christian Arts (BU)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
04/06/2012
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Fabián Puléř, iluminace, kancionál, graduál.
Keywords:
Fabian Puléř, ilumination, hymn-book, gradual
Abstract (in czech):
Anotace Bakalářská práce „Fabián Puléř – pražský iluminátor“, činného v letech 1550 – 1562 na Starém městě pražském, se zaměřuje na jednoho z nejvýznamnějších iluminátorů 16. století v Čechách. Nejprve sleduje jeho osobní a profesní život, poté se přehledně zaměřuje na prameny a literaturu týkající se osoby Fabiána Puléře či kancionálů a graduálů 16. století. Pokračuje výkladem nejdůležitějších zpěvních knih, ve kterých se nacházejí Puléřovy iluminace a to: Graduálem metropolitního chrámu sv. Víta, Žlutickým kancionálem, Kaňkovským graduálem a Kancionálem města Loun. Je zde také vyložena doba a kultura 16. století v Českých zemích. Zejména měšťanské prostředí cechů a literátských bratrstev z hlediska objednavatelů, ale také z hlediska jejich sociologického chování v této době.
Abstract:
Abstract Thesis "Fabian Puléř – Prague’s illuminator", who was active between years 1550 - 1562 in Prague’s Old Town, focuses on one of the leading illuminators of the 16th century in Bohemia. First, it pursues his personal and professional life, then clearly focuses on sources and literature concerning the person or Fabian Puléř. Then continues with the interpretation of the most important hymnbooks and 16th gradualscentury with Puléř’s illuminatations concerning: Gradual of the Metropolitan Cathedral of St. Vitus, Žlutický Hymn Book, Kaňkovský Hymn Book, Hymn Book of the City Louny. There is also interpreted the 16th century time and in the Czech lands, in particular the environment of bourgeois guilds and literary brotherhoods in terms of ordering, but also in terms of their sociological behavior at that time.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Kristina Svitáková 4.42 MB
Download Abstract in czech Bc. Kristina Svitáková 23 kB
Download Abstract in english Bc. Kristina Svitáková 20 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 82 kB
Download Opponent's review PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. 124 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 77 kB