velikost textu

Fabián Puléř – pražský iluminátor

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fabián Puléř – pražský iluminátor
Název v angličtině:
Fabián Puléř – Prague illuminator
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristina Svitáková
Vedoucí:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
Id práce:
120493
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fabián Puléř, iluminace, kancionál, graduál.
Klíčová slova v angličtině:
Fabian Puléř, ilumination, hymn-book, gradual
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce „Fabián Puléř – pražský iluminátor“, činného v letech 1550 – 1562 na Starém městě pražském, se zaměřuje na jednoho z nejvýznamnějších iluminátorů 16. století v Čechách. Nejprve sleduje jeho osobní a profesní život, poté se přehledně zaměřuje na prameny a literaturu týkající se osoby Fabiána Puléře či kancionálů a graduálů 16. století. Pokračuje výkladem nejdůležitějších zpěvních knih, ve kterých se nacházejí Puléřovy iluminace a to: Graduálem metropolitního chrámu sv. Víta, Žlutickým kancionálem, Kaňkovským graduálem a Kancionálem města Loun. Je zde také vyložena doba a kultura 16. století v Českých zemích. Zejména měšťanské prostředí cechů a literátských bratrstev z hlediska objednavatelů, ale také z hlediska jejich sociologického chování v této době.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis "Fabian Puléř – Prague’s illuminator", who was active between years 1550 - 1562 in Prague’s Old Town, focuses on one of the leading illuminators of the 16th century in Bohemia. First, it pursues his personal and professional life, then clearly focuses on sources and literature concerning the person or Fabian Puléř. Then continues with the interpretation of the most important hymnbooks and 16th gradualscentury with Puléř’s illuminatations concerning: Gradual of the Metropolitan Cathedral of St. Vitus, Žlutický Hymn Book, Kaňkovský Hymn Book, Hymn Book of the City Louny. There is also interpreted the 16th century time and in the Czech lands, in particular the environment of bourgeois guilds and literary brotherhoods in terms of ordering, but also in terms of their sociological behavior at that time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristina Svitáková 4.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristina Svitáková 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristina Svitáková 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 77 kB