text size

Soukromoprávní aspekty veřejnoprávní ochrany v oblasti ochranných známek

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Soukromoprávní aspekty veřejnoprávní ochrany v oblasti ochranných známek
Titile (in english):
Private-law aspects of public-law protection in the area of trade marks
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Martin Stehlík
Supervisor:
doc. JUDr. Vladimír Pítra
Opponent:
JUDr. Michal Růžička, CSc.
Thesis Id:
120322
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
29/05/2012
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Cílem této práce je zhodnotit z právního hlediska soukromoprávní část českého známkového práva. Zaměřil jsem se zejména na ustanovení týkající se relativních překážek zápisné způsobilosti a problematiky výkonu práv k ochranným známkám. V práci jsou užita dostupná rozhodnutí týkající se oblasti práv k ochranným známkám včetně rozsudků Evropského soudního dvora. Ty jsou také poviny od našeho vstupu do Evropské unie české správní a soudní orgány respektovat při své rozhodovací praxi.
Abstract:
Abstract The aim of this thesis is to evaluate from a legal point of view private part of the Czech trademark law. I focused in particular on the section related to distinguishing of a trademark and trademark law in trade relations. This work is based on decisions regarding the rights to trademarks, including judgments of the European Court of Justice. The Czech administrative and judicial authorities are obliged to respect these decisions since our accession to the European Union.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Martin Stehlík 1015 kB
Download Abstract in czech JUDr. Martin Stehlík 64 kB
Download Abstract in english JUDr. Martin Stehlík 5 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Vladimír Pítra 445 kB
Download Opponent's review JUDr. Michal Růžička, CSc. 389 kB
Download Defence's report 138 kB