velikost textu

Komunikácia s ľuďmi s ťažkým mentálnym postihnutím

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikácia s ľuďmi s ťažkým mentálnym postihnutím
Název v angličtině:
Communication by people with profound intellectual disabilities
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ladislav Baran, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Petr Franiok, Ph.D.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Id práce:
120213
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 11. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstract v angličtině:
Abstract In a social and political climate that encourages active participation in the decision- making of people with severe and profound intellectual disabilities, with the aim of improving the quality of their lives, is often on educators, careers and legal custodians to represent the wishes and interests of those individuals. That’s why it is important to focus on the interpretation of communication. On the one hand this doctoral thesis discusses the theoretical issues related to communication of people with severe and profound intellectual disabilities and its interpretation, but on the second hand it focuses on identifying and describing relevant communication characteristics based on practical qualitative research at special pedagogical center for mentally handicapped people in Rüdesheim am Rhein in Germany. The validity of the interpretation is rather continuous as a categorical variable and has to be supported by the systematic collection of evidences from different sources. This framework is compatible with the social constructivists’ view of communication development and allows combining information derived from subjective, intuitive views with information obtained through observation and testing. Key words Communication, profound intellectual disabilities, development, relationship, verbal expression, non-verbal expression, ability, competence, motor skills, understanding, mimics, gesture. 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ladislav Baran, Ph.D. 2.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ladislav Baran, Ph.D. 43.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ladislav Baran, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ladislav Baran, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Petr Franiok, Ph.D. 293 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. 2.06 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 589 kB